Regulamin akredytacji Brave Festival

AKREDYTACJE DZIENNIKARSKIE

 1. Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne i imienne.
 2. Akredytacja uprawnia do wejścia na poszczególne wydarzenia w ramach Brave Festival oraz Brave Forbidden Cinema.
 3. Aby otrzymać akredytację, należy wypełnić odpowiedni formularz akredytacyjny za pośrednictwem serwisu Evenea dostępny pod adresami: 
 1. Formularz należy wypełnić do 1 lipca 2018 r.
 2. Akredytacje będą potwierdzane przez Biuro Prasowe Brave Festival drogą mailową do dnia 6 lipca 2018 roku.
 3. Akredytacje będą wydawane w trakcie trwania festiwalu w Biurze Prasowym zlokalizowanym w Infopunkcie Barbara (ul. Świdnicka 8B, Wrocław). Szczegółowe informacje dotyczące odbioru akredytacji zostaną przesłane drogą mailową wraz z informacją o przyznaniu akredytacji.
 4. Liczba akredytacji jest ograniczona.
 5. Na Brave Festival oraz Brave Forbidden Cinema przeprowadzany jest osobny proces akredytacyjny. Aby uczestniczyć zarówno w Brave Festival oraz Brave Forbidden Cinema, należy wypełnić osobne formularze.

FOTOAKREDYTACJE 

 1. Akredytacje dla fotoreporterów są bezpłatne i imienne.
 2. Fotoakredytacja uprawnia do wejścia na próby prasowe wybranych wydarzeń oraz wybrane spektakle  w ramach Brave Festival (wskazane przez Biuro Prasowe w harmonogramie foto).
 3. Aby otrzymać fotoakredytację, należy wypełnić odpowiedni wniosek akredytacyjny za pośrednictwem serwisu Evenea dostępny pod adresem: 
 1. Formularz należy wypełnić do 1 lipca 2018 r.
 2. Liczba fotoakredytacji jest ograniczona.
 3. Fotoakredytacje będą potwierdzane przez Biuro Prasowe Brave Festival drogą mailową do 6 lipca 2018 roku.
 4. Fotokredytacje oraz harmonogramy foto będą wydawane w trakcie trwania festiwalu w Biurze Prasowym zlokalizowanym w Infopunkcie Barbara (ul. Świdnicka 8B, Wrocław). Szczegółowe informacje dotyczące odbioru akredytacji zostaną przesłane drogą mailową wraz z informacją o przyznaniu akredytacji.

 

KORZYSTANIE Z AKREDYTACJI

 1. Wejście na wybrane przez daną osobę wydarzenia Brave Festival oraz seanse Brave Forbidden Cinema odbywa się poprzez okazanie akredytacji obsłudze festiwalu oraz weryfikację listy mediów akredytowanych na dane wydarzenie.
 2. Obsługa festiwalu ma prawo do sprawdzenia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
 3. Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych, uważa się za nieważne.

 

KORZYSTANIE Z FOTOAKREDYTACJI

 1. Na podstawie fotoakredytacji przysługuje wejście wyłącznie na wydarzenia wskazane w harmonogramie foto przez Biuro Prasowe Brave Festival (próby prasowe oraz wybrane spektakle, dla których nie ma możliwości zrealizowania próby prasowej).
 2. Harmonogram foto zostanie przekazany przy odbiorze fotoakredytacji w Biurze Prasowym Festiwalu lub wysłany drogą mailową.
 1. Wejście na wydarzenia objęte fotoakredytacją odbywa się poprzez okazanie akredytacji obsłudze festiwalu oraz weryfikację listy mediów akredytowanych na dane wydarzenie.
 1. Obsługa festiwalu ma prawo do sprawdzenia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
 2. Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych, uważa się za nieważne.
 3. Fotoreporter zobowiązuje się dostosować do dyspozycji kierowanych do niego przez przedstawiciela Biura Prasowego i zasad fotografowania obowiązujących na wydarzeniach zawartych w harmonogramie foto (zgodnych z życzeniem artystów i organizatorów Brave Festival), a zwłaszcza do czasu wyznaczonego na robienie zdjęć.
 4. Niezastosowanie się do wytycznych organizatora, tzn. robienie zdjęć po upływie przeznaczonego na to czasu, będzie skutkować natychmiastowym wyproszeniem z terenu imprezy i odebraniem akredytacji.

 

PRZYZNAWANIE AKREDYTACJI I FOTOAKREDYTACJI

  1. Każdej Redakcji przysługują akredytacje maksymalnie dla 2 dziennikarzy na pojedyncze wydarzenie, a o liczbie przyznanych akredytacji decyduje Biuro Prasowe Brave Festival.
  2.  Każdej Redakcji przysługuje tylko jedna akredytacja dla fotoreportera na pojedyncze wydarzenie.
  3. Fotografowie freelancerzy mogą otrzymać fotoakredytacje po wcześniejszym kontakcie mailowym z Biurem Prasowym i przesłaniu swojego dotychczasowego portfolio, a także podpisaniu umowy licencyjnej na nieodpłatne udostępnienie Festiwalowi swoich zdjęć z wydarzenia.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji.
  5. Wszelkie kwestie związane z akredytacjami można kierować do Biura Prasowego:  Aleksandra Palus (apalus@prexpert.com.pl, + 48 509 065 355) oraz Sofiia Baianova  (sbaianova@prexpert.com.pl, + 48 512 198 870).